Nasza oferta Seminaria ogólnodostępne MS EXCEL dla księgowych i finansistów

MS EXCEL dla księgowych i finansistów


Uczestnicy:
Księgowi / Pracownicy działów finansowych / Pracownicy działów administracyjnych i kadrowych
Szkolenie jest kierowane do praktyków finansowych, którzy na co dzień pracują z dużą ilością liczb i ponoszą odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju obliczenia finansowe.
Będzie ono szczególnie przydatne dla osób pracujących w działach księgowo-finansowych wykonujących wszelkiego rodzaju analizy.

Do zajęć wymagany komputer z oprogramowaniem Microsoft Excel 2007 (lub Excel 2003).

Cel:

Szkolenie zostało opracowane w oparciu o praktyczne doświadczenia w zakresie wykorzystania możliwości arkusza kalkulacyjnego w pracach działów administracyjnych, finansowo - księgowych oraz kadrowych.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zaawansowanymi technikami korzystania z arkusza kalkulacyjnego.
Podczas zajęć praktycznych uczestniczy poznają zasady budowania złożonych modeli ekonometrycznych i finansowych zapewniających poprawność i dokładność danych finansowych przetwarzanych dla potrzeb raportowania i podejmowania decyzji.
Na zajęciach pokazane zostaną sposoby ułatwiające i przyspieszające wykonywanie codziennych zadań oraz sztuczki zauważalny w sposób zwiększające wydajność pracy z arkuszem kalkulacyjnym jako narzędziem do zastosowań finansowych.

MS Excel dla księgowych i finansistów


MS Excel dla Księgowych i finansistów - I poziom

 
 

  Terminy
  Gdańsk: -
  Warszawa: -Zapoznanie z interfejsem programu Excel.
Klawisze skrótów Microsoft Office.
Praca z Arkuszami i Modyfikacja Arkuszy
 • Dodawanie i usuwanie arkuszy
 • Blokowanie obszarów arkusza
 • Opcje ustawień strony

Usuwanie, kopiowanie, przenoszenie, zmienianie nazwy arkusza
Przystosowanie arkuszy do celów finansowych (budowanie, predefinicje, modyfikacje, formatowania).
Zaznaczanie komórek i ich zakresów, Wstawianie i usuwanie komórek, kolumn, wierszy.
Praca z komórkami, wprowadzanie danych, usuwanie zawartości komórek.
Kopiowanie przenoszenie zawartości komórek
Tworzenie serii i ciągów danych.
Formuły
 • Tworzenie i edycja formuł
 • Typy adresowania: względne (absolutne) i bezwzględne (relatywne) i wielowymiarowe
 • Inspekcja formuł

Sumowanie zakresu komórek;
Funkcje i możliwości ich wykorzystania,
Funkcje (średnia, max, min, zaokr, PMT);
Tworzenie łączy między arkuszami lub plikami Excela;
Formatowanie tabeli (zakresu danych);
Zmiana formatu liczbowego (daty, waluty, godziny, inne...);
Czcionka i wyrównanie;
Dodawanie obramowania i kolorów;
Usuwanie formatów;
Konsolidacja danych między arkuszami danego skoroszytu,
Bazy danych (listy Excela);
Filtrowanie danych;
Użycie formularza do wprowadzania danych do tabeli;
Sortowanie danych;
Wykresy;
Formatowanie kolorów wykresu;
Zmiana typu wykresu;
Drukowanie;
Metody dzielenia dokumentu na strony;
Drukowanie fragmentu arkusza;
Orientacja wydruku;
Dodawanie stopki lub nagłówka;
Drukowanie wykresu.
Zabezpieczenia skoroszytów, arkuszy, komórek danych,


 Prowadzący: Beata Wyszyńska - Radecka
Cena: 1.400 zł + 22% VAT
  Pobierz kartę zgłoszenia w formacie PDF
  Pobierz kartę zgłoszenia w formacie MS Word
 
 
MS Excel dla księgowych i finansistów


MS Excel dla Księgowych i finansistów - poziom 2

 
 

  Terminy
  Gdańsk: -
  Warszawa: -Zmiana formatu liczbowego;
Formatowanie warunkowe.
Formatowanie tabeli (zakresu danych );
Tworzenie łączy między arkuszami i plikami Excela za pomocą formuł;
Konsolidacja danych między skoroszytami,
Filtrowanie danych i sortowanie danych wg różnych kryteriów,
Tworzenie i stosowanie nazw w formułach;
Daty i godziny w Ms Excel (zastosowanie funkcji daty i czasu w obliczeniach) zaokrąglenia,
Tworzenie "inteligentnych arkuszy liczących" z zastosowaniem:
 • funkcji logicznych,
 • matematycznych
 • funkcji wyszukiwania, JEŻELI, SUMA JEŻELI, LICZ JEŻELI, WYSZUKAJ PIONOWO, WYSZUKAJ POZIOMO, INDEX, itd;

Zaawansowane użycie funkcji:
 • SUMA.ILOCZYN JEŻELI JEŻELI.BŁĄD, LUB ORAZ LEWY, PRAWY FRAGMENT.TEKSTU DŁ ZŁĄCZ.TEKSTY SZUKAJ.TEKST PODSTAW ZNAJDŹ TEKST WYSZUKAJ.PIONOWO WYSZUKAJ.POZIOMO INDEKS ADR i ADRES.POŚR WYST.NAJCZĘŚCIEJ ILE.LICZB, ILE.NIEPUSTYCH CZY.BŁ CZY.BŁĄD CZY.LICZBA CZY.PUSTA CZY.TEKST WIERSZ, KOLUMNA, KWOTA DZIEŃ, MIESIĄC, ROK DATA SUMY.POŚREDNIE
 • Funkcje (omawiane opcjonalnie):BD.ILE.REKORDÓW, BD.ILE.REKORDÓW, BD.ILE.REKORDÓW.A, BD.MAX, BD.MIN, BD.SUMA, BD.ŚREDNIA SLN, DB, DDB, SYD, EFFECT, NOMINAL, FV, PV, IRR

Porównywanie danych i wyszukiwanie różnic między danymi.
Import do Excela i analiza danych z plików tekstowych, funkcje związane z przetwarzaniem danych tekstowych.
Budowa łącz między skoroszytami i konsolidacja danych pochodzących z różnych arkuszy.
Wielopoziomowe grupowanie danych.
Autofiltr i filtr zaawansowany - możliwości i zastosowania, funkcja sumy pośrednie.
Analiza danych za pomocą sum częściowych.
Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego jako zaawansowane narzędzie analizy działalności firmy ( m.in. analiza danych finansowych).
Optymalizacja złożonych problemów za pomocą narzędzia Solver. Narzędzie Szukaj wyniku
Przetwarzanie danych za pomocą zaawansowanych funkcji wbudowanych – przetwarzanie danych na potrzeby analizy finansowej
 • Kredyty i odsetki.
 • Odpisy amortyzacyjne: metoda naturalna, metoda liniowa, metoda degresywna.

Statystyczna analiza danych, funkcje baz danych, operacje na datach. Porównywanie i wyszukiwanie różnic między danymi. Funkcje matematyczne, statystyczne, tekstowe, logiczne.
Wykresy - tworzenie i modyfikacja,
Tabela przestawna
 • Tworzenie tabeli przestawnej,
 • Aktualizacja danych w tabeli przestawnej,
 • Modyfikacja projektu tabeli przestawnej,
 • Zmiana w wierszu, kolumnie, danych, polu
 • Tworzenie wykres, tabeli przestawnej,
 • Układ tabeli przestawnej,
 • Dodawanie i usuwanie danych w tabeli przestawnej
 • Ukrywanie i wyświetlanie sum pośrednich
 • Ukrywanie i wyświetlanie sum całkowitych
 • Usuwanie nowych pól z tabeli
 • Formatowanie tabeli.

Drukowanie
 • Podgląd wydruku,
 • Układ strony: marginesy, nagłówek, stopka, nr strony, powtarzające sę wiersze im kolumny, orientacja strony,
 • Łamanie stron,
 • Podgląd układu.


 Prowadzący: Beata Wyszyńska - Radecka
Cena: 1.400 zł + 22% VAT
  Pobierz kartę zgłoszenia w formacie PDF
  Pobierz kartę zgłoszenia w formacie MS Word
  
 

MS Excel dla księgowych i finansistówMS Excel dla Księgowych i finansistów - poziom ekspercki

 
 

  Terminy
  Gdańsk: -
  Warszawa: -Blokowanie zawartości pojedynczego arkusza z możliwością dokonywania wpisów do wybranych komórek;
Definiowanie warunków ograniczających przy wprowadzaniu danych
Tworzenie szablonu z ochroną i poprawnością danych.
Inspekcja formuł – wyświetlanie komórek, do których odwołuje się formuła, formuł, które wykorzystują daną komórkę oraz komórek, które powodują błąd
Zaawansowane budowanie formuł obliczeniowych.
Sygnalizowanie sytuacji alarmowych za pomocą kolorowania.
Sygnalizowanie sytuacji alarmowych za funkcji logicznych.
Filtry zaawansowane (kryteria porównawcze i wyliczane)
Analiza danych
 • Łączenie danych z różnych źródeł,
 • Analiza co-jeśli (Funkcja Tabeli),
 • Narzędzie szukania wyniku, Modyfikowanie danych w celu uzyskania pożądanych wyników,
 • Analiza formuły – krok po kroku - Szacuj formułę,
 • Analiza formuły – krok po kroku – korzystanie z klawiszy funkcyjnych.
 • Okno czujki.

Analiza danych za pomocą tabel przestawnych, jako zaawansowane narzędzie analizy działalności firmy
 • Dołączenie nowych pól obliczeniowych do tabeli
 • Zmiana sposobu przeliczania danych w tabeli przestawnej
 • Grupowanie elementów tabeli przestawnej
 • Grupowanie danych w kategorie
 • Grupowanie danych w przedziały czasowe
 • Grupowanie liczb w zakresy
 • Rozgrupowanie tabeli przestawnej

Zaawansowane metody prezentacji danych
 • Tworzenie wykresów i zaawansowane formy ich formatowania
 • Wykresy z osią główną i pomocniczą, używanie rysunków jako znaczników lub wypełnień serii danych, wykres Gantta.
 • Wykresy niestandardowe

Formuły tablicowe
Automatyzacja często wykonywanych zadań za pomocą makr
 • Wprowadzenie do makr
 • Tworzenie i modyfikowanie makr
 • Tworzenie paska narzędzi makr

Zabezpieczanie arkusza
 • Ochrona dostępu do arkusza,
 • Blokowanie dostępu do pliku za pomocą haseł,
 • Zabezpieczanie zawartości arkusza (sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych, ochrona formuł)

Blokowanie struktury pliku Excela;
Ukrywanie arkuszy i okien i odwoływanie się do komórek w ukrytych zakresach;
Wykonywanie kalkulacji i zabezpieczanie formuł przed podglądem i przypadkową modyfikacją
Makropolecenia
 • rejestrowanie i uruchamianie makr
 • przypisywanie makrokomend do poleceń w menu, do przycisków, do obiektów graficznych

 Prowadzący: Beata Wyszyńska - Radecka
Cena: 1.200 zł + 22% VAT
  Pobierz kartę zgłoszenia w formacie PDF
  Pobierz kartę zgłoszenia w formacie MS Word
 
 


Cena uczestnictwa w jednym seminarium obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, przerwy kawowe, lunch pierwszego (oraz drugiego w przypadku seminarium 3dniowego) dnia zajęć.
Cena podana w ofercie dotyczy uczestnictwa w seminariach z cyklu „MS Excel dla księgowych i finansistów” z własnym notebook'iem.
W przypadku uczestnictwa w seminarium bez własnego notebook'a cena ulega zwiększeniu o 100,- zł (+22% VAT) za 1 dzień wynajęcia komputera.
W przypadku zgłoszenia uczestnictwa w całym cyklu (3 spotkania) udzielamy 10% rabatu.

Rozkład godzinowy zajęć - seminarium 2 dniowe:
1 dzień 11 - 18.30 (z przerwą na lunch)
2 dzień 9.00 - 14.00

Zajęcia odbywające się w Warszawie, przeprowadzane są w Centrum Konferencyjnym „ALFA” Sp. z o.o. na ul. Puławskiej 15 lub w Centrum Konferencyjnym "WARSZAWIANKA" na ul. Merliniego 9.
Organizator nie pośredniczy w rezerwacjach noclegów.

Firma NORD CONTROLLING zastrzega sobie prawo do zmian terminów seminariów.

Seminaria odbywają się cyklicznie. Zapewniamy możliwość uzupełniania nie odpowiadających terminów w kolejnych edycjach. Istnieje możliwość uczestnictwa tylko w wybranych stopniach wielostopniowych cykli szkoleń.


Pobierz kartę zgłoszeniaPobierz kartę zgłoszenia w formacie PDF  Pobierz kartę zgłoszenia w formacie MS Word